Serres du Val de Loire
Serres du Val de Loire

Tapped SB 90° PVC elbow to bond