Serres du Val de Loire
Serres du Val de Loire

Manomètre sec axial 0 a 4 bars Ø 50

AR-MANOA4